Begeleid of beschermd wonen

Bij Ann-Zorg is er ook de mogelijkheid om zelfstandig te wonen met hulp van begeleiding. De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit het maken van een dagindeling of het regelen van geldzaken. Ann-Zorg beschikt over meerdere panden met plek voor vier tot zes cliënten in de omgeving van Arnhem. Het biedt zowel mogelijkheid tot begeleid als beschermd wonen. 

Begeleid wonen

Begeleid wonen is een ambulante begeleidingsvorm voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen en graag wat extra ondersteuning krijgen. Met deze ambulante vorm wil Ann-Zorg de zelfstandigheid van haar cliënten zoveel mogelijk behouden. Clienten hebben begeleiding op afgesproken tijden, maar kunnen ten tijde van een abrupte hulpvraag of crisis wel gebruik maken van een bereikbaarheidsdienst die 24/7 bereikbaar is.

Beschermd wonen

Wanneer begeleid wonen onvoldoende ondersteuning biedt, bijvoorbeeld omdat je 24 uur per dag 7 dagen per week ondersteuning in de nabijheid nodig hebt, kan beschermd wonen een uitkomst bieden. De begeleiding is dan altijd aanwezig of oproepbaar. Je woont met een aantal mensen in een huis. Er wordt verwacht dat je als groep onder begeleiding de dag gezamenlijk opstart en afsluit. Er wordt geprobeerd cliënten zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven wanneer dit kan. De begeleiding biedt hulp met: schoonmaken, boodschappen doen, koken, daginvulling maken, medicatie innemen, onderhouden van sociale contacten en administratie. 

Naast deze groepsvormen beschikt elke cliënt over een persoonlijke begeleider welke helpt met de specifieke hulpvragen van cliënten. Bij intake bepalen cliënt en begeleider samen op welke vlakken begeleiding nodig is en hoe dit wordt uitgevoerd. 


Neem voor meer informatie contact met ons op.