Ann Zorg biedt huisvesting en begeleiding aan jeugdigen met gedragsproblemen. De leeftijd is in ons geval maar een getal! Wij stellen het welzijn van het individu voorop. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de doelgroep richting zelfregie.

Wij van Ann Zorg gaan hierbij uit van de holistische visie binnen de zorg. Dat wil zeggen dat wij de mens als onderdeel zien van het geheel, in dit geval de maatschappij. Daarbij verliezen we de verschillende behoeftepatronen per individu niet uit het oog. Onze taak is het verbinden van het individu met het groter geheel.