Missie & Visie

Ann-zorg biedt (jong)volwassenen, die moeite hebben met zelfredzaamheid en regievoering over hun leven, 24/7 begeleiding en zorg op maat. De ondersteuningsbehoefte van onze cliënten komt veelal voort uit een verstandelijke beperking, psychische / psychosociale problematiek, gedragsproblemen en/of verslaving. Hierdoor ervaren onze cliënten moeilijkheden bij het zelfstandig deelnemen aan de maatschappij (participatie).

Wij bieden kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht waarbij de begeleiding is afgestemd op de behoeften en belangen van het individu. Er wordt gewerkt vanuit een persoons- en krachtgerichte benadering; de cliënt en zijn of haar mogelijkheden staan centraal. Niet de problemen, maar de oplossingen worden als vertrekpunt genomen. Uitgaande van de competenties van de cliënt, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkingen om risico op overvraging te voorkomen.

Ann-zorg begeleidt cliënten vanuit een basishouding die zich kenmerkt door transparantie, voorspelbaarheid, vertrouwen en veiligheid. Begeleiders blijven nabij vanuit betrokkenheid en bieden duidelijkheid, structuur en acceptatie. Ons beleid is het stimuleren en dirigeren van de cliënt richting zelfsturing (empowerment) en de verbinding met de maatschappij. Wij gaan dan ook uit van een holistische visie binnen de zorg, dat de mens onderdeel is van het geheel, ofwel de samenleving.

Duurzaamheid Ann-zorg

Ann-zorg vindt het belangrijk om aandacht te geven aan verduurzaming. Hoewel we te maken hebben met een doelgroep waarbij milieu en duurzaamheid niet de hoofdprioriteit van het dagelijkse leven is, willen we dit wel als zorgorganisatie goed uitdragen.

Dit doen we op de volgende manieren:

    • We stimuleren afvalscheiding op kantoor en op locaties waar meerdere cliënten wonen door mini-containers te plaatsen;
    • We maken op kantoor gebruik van Fair Trade koffiebonen voor ons koffiezetapparaat en kopen alleen milieuvriendelijke inktcartridges voor onze printer. Ook zorgen we ervoor dat de schoonmaker alleen gebruik maakt van ecologische schoonmaakproducten
    • We vergroenen ons wagenpark: Ann-zorg heeft de twee bestaande Volkswagen up’s voor medewerkers van de hand gedaan en is op dit moment bezig een van de eerste elektrische bedrijfswagens aan te schaffen. 
    • Tot slot stimuleren we het gebruik (elektronische) fiets door medewerkers in plaats van de auto.