De medewerkers van Ann-Zorg voeren hun werk zo goed mogelijk uit. Toch kan het gebeuren dat je daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Bij klachten adviseren wij jou dit met de medewerkers te bespreken. Mocht dit niet voldoende zijn, dan kun je contact opnemen met de directe leidinggevende van de betrokkene medewerker. Je kunt jouw klacht op diverse manieren kenbaar maken bij Ann-Zorg . Klik hier voor meer informatie.

Voor het afhandelen van klachten hebben wij een samenwerking met klachtenportaal zorg. Hiervoor heb je de volgende gegevens nodig:

  • Naam Zorgvoorziening/Zorgverlener: Ann-Zorg B.V.
  • ID: 8044


ONAFHANKELIJKE
CLIËNTONDERSTEUNER

Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Hieronder verwijzen wij u door naar onafhankelijke cliëntondersteuners.

Voor een onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u onder meer terecht bij:

Stichting Mee: www.mee.nl

Zorgbelang: www.adviespuntzorgbelang.nl

Meer informatie over de onafhankelijke cliëntondersteuner kunt u vinden op de website van de zorgkantoor van Menzis.

www.menziszorgkantoor.nl/contact/onafhankelijke-clientondersteuning

CLIENTVERTROUWENSPERSOON

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

Ann-zorg biedt geen onvrijwillige zorg aan en heeft daardoor geen CVP.