WMO

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning aan haar inwoners. Aanvraag voor ondersteuning in de thuissituatie, verloopt dus via de gemeente.

U betaalt een eigen bijdrage voor WMO aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.

 

WLZ

Het zorgkantoor financiert de zorg voor cliënten uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.