WMO

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van ondersteuning aan haar inwoners. Aanvraag voor ondersteuning in de thuissituatie, verloopt dus via de gemeente.

U betaalt een eigen bijdrage voor WMO aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.

WLZ

Het zorgkantoor financiert de zorg voor cliënten uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg aan het CAK. Daarmee betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook ontvangt u de factuur voor de eigen bijdrage van het CAK.

Tarieven voor aanvullende diensten

De kosten voor verblijf, inclusief behandeling, begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging worden voor een groot deel gefinancierd uit de Wet Langdurige Zorg (WLz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte van de bijdrage hangt van uw persoonlijke omstandigheden af, zoals het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Wilt u hier meer informatie over? Klik dan op www.hetcak.nl.  Daarnaast biedt Ann-zorg u een aantal aanvullende diensten die niet tot de WLz behoren, deze zijn voor uw eigen rekening. In onderstaand schema

  • Aanvullende begeleiding; 63 euro per uur 
  • Aanvullende persoonlijke verzorging: 40 euro per uur 
  • Huishoudelijke hulp: 30 euro per uur
  • Dagbesteding 14,50 per uur 
  • Agressie regulatie; 42,50 per uur