Crisisopvang voor jongens en meiden van 12 tot 18 jaar en 18+.

Doelgroep

Jongens en meiden van 12 tot 18 jaar (tot 23 jaar bij verlengde jeugdzorg) en hun gezin in crisissituaties. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. Veelal is sprake van een combinatie van problemen in het psychosociaal functioneren van de jongere, in gezin en opvoeding en in de interactie tussen jongere en omgeving (zoals problemen op school, met leeftijdgenoten en in de vrije tijd). Crisis opname kan ook aangeboden worden voor cliënten met andere problematiek. Ann-zorg is breed in deze vorm van opname.

Aanpak

Individuele en systeemgesprekken. Plus driehoeksgesprekken tussen de jongere en zijn of haar gezin, de casemanager en de mentor. Bieden van een gestructureerd leefklimaat en begeleiden naar vervolgplek.

Duur/frequentie

4 weken, 24-uurs verblijf.

Crisisopvang (kort verblijf)

Mogelijk in combinatie met de volgende modules:

  • Netwerkanalyse van de jongere en het gezin
  • Screeningsmodule
  • Advies voor vervolghulp
  • Ambulante Spoedhulp
  • Veiligheidsplan volgens de methode Signs of Safety