Heeft u hulp en begeleiding nodig in uw vertrouwde omgeving zoals thuis en school? Ann-Zorg BV. biedt u een gespecialiseerde ambulante begeleiding op maat. Neem daarom gerust contact met ons op!

Wat betekend ambulante begeleiding nou eigenlijk?

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning woont en daar begeleiding krijgt. De begeleiding is afgestemd op uw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning door de gemeente. Uw zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.

Ambulante begeleiding is bedoeld voor mensen met een zorgtoekenning van de gemeente voor ondersteunende begeleiding individueel, met de woonvaardigheden die zelfstandig wonen mogelijk maken.