over

Over Ann-Zorg

Ann-zorg biedt ambulante begeleiding aan jeugd en volwassenen met psychische of psychosociale problematiek. Bij ambulante begeleiding krijg je één of meerdere uren per week begeleiding bij jou thuis.

Wanneer je psychische of psychosociale problemen ondervindt kunnen sommige alledaagse dingen al moeilijk zijn, zoals boodschappen doen, werken, huishouden, rekeningen betalen of jezelf verzorgen. Ann-zorg helpt je hier graag bij.

Wij hebben vier zekerheden:

Wij staan dag en nacht klaar. Voor dagelijkse gang van zaken zijn wij bereikbaar tijdens kantoortijden. In geval van crisis en zeer dringende vragen zijn wij 24 uur per dag te bereiken op ons telefoonnummer.

Wij leveren zorg op maat: aan de hand van een intakegesprek worden de zorgbehoefte(n) van de cliënt in kaart gebracht. Voor de disfunctionele thema’s die tijdens dit gesprek naar boven komen, worden zorgplannen opgesteld. Samen met de cliënt stippelen we zo een individueel zorgtraject uit.

Wij ondersteunen het zelfmanagement van onze cliënten, met als doel het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren in relatie tot gezondheid en ziekte en kwaliteit van leven.

Wij communiceren duidelijk en tijdig naar cliënten en externen. Wij maken gebruik van een beveiligd elektronisch patiëntendossier.

over
"Samen sta je sterker!"

Bij Ann-zorg werken we met het sociaal competentiemodel. Hierbij is de kracht van de cliënt onze prioriteit. Het sociaal competentiemodel is een methode met als doel kinderen en jongeren vaardigheden van de toekomst aan te leren. Het vergroten en versterken van de benodigde competenties. Wij richten ons het gezonde gedrag; dat vergroten wij samen met de cliënt. Hierdoor zal het ongewenste gedrag vervagen en uiteindelijk zelfs verdwijnen.

diensten

Ambulante begeleiding

Heeft u hulp en begeleiding nodig in uw vertrouwde omgeving zoals thuis en school? Ann-zorg. biedt u een gespecialiseerde ambulante begeleiding op maat.

Wij bieden cliënten begeleiding en ondersteuning bij: dag structuur, vertrouwen, vastigheid, begeleiding, ondersteuning, verslaving, financiën, wonen, en zelfredzaamheid.

DOELEN VAN CLIËNTEN:
– Zelfredzaamheid vergroten
– Het erkennen (verkrijgen van inzicht) van de beperkingen en handvatten ontwikkelen en er mee omgaan
– Vergroten van de vaardigheden die passen bij de leeftijd
– Sociale redzaamheid vergroten (competentie vergroten)

WIJ ONDERSTEUNEN CLIËNTEN BIJ:
– Bij het minimaliseren van drugs en/of alcohol gebruik
– Onderhouden en aangaan van sociale contacten
– Het hebben van een zinvolle dag invulling
– Bij het vinden van een werkplek
– Bij het vinden van een woonvoorziening
– Met de financiën d.m.v. budgetteren / doorverwijzen naar bewindvoerder

Agressie regulatie training

Mensen met agressief gedrag zijn lastig voor hun omgeving, maar eigenlijk ook voor zichzelf. Ze veroorzaken veel tumult en zien vaak nog niet dat dit als een boemerang weer naar hen zelf terug komt. Agressief gedrag kan je afleren, vooral als je leert hoe je het anders kan doen. Tijdens agressie regulatie training leer je hoe je anders kan reageren als je wordt uitgedaagd of boos wordt, je leert over gedrag van anderen en je leert jezelf beter in de hand te houden.

Wij werken samen met externe partners welke gespecialiseerd zijn in het geven van agressie en regulatie trainingen.

Wil jij jezelf aanmelden voor de agressie regulatie trainingen of wil je iemand anders aanmelden? Maak dan eenmalig een afspraak via de mail of telefonisch.

contracten

Waar zijn wij actief?

Ann-Zorg heeft voor de volgende gemeenten en zorgkantoren een aanbesteding:

contracten

Zorgkantoor Menzis Arnhem

Zorgkantoor Menzis Twente

Regio Apeldoorn, Hattem, Voorst en Zutphen.

Regio Achterhoek

diensten
aanmelden

Aanmelden

Wilt u uzelf aanmelden voor zorg? Om te kijken of u in aanmerking komt hebben wij zoveel mogelijk informatie van u nodig.
Stuurt u daarom een mail naar: info@ann-zorg.nl
Beschrijf duidelijk in deze mail waarvoor u zich aanmeld.

Stuur zoveel mogelijk informatie mee. Denk bijvoorbeeld aan:
– Zorg behandelplannen van uw (oude) zorgverlener
– CIZ of WMO indicatie
– Psychodiagnostisch onderzoek
– IQ-test
– Andere medische informatie

Nadat wij alle informatie van u hebben ontvangen maken wij een afspraak met u om de intake met u te doorlopen.

aanmelden