Vanaf 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. De Cliëntenraad is de medezeggenschap van de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten zijn de cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt. De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt.

Ann-Zorg heeft een eigen cliëntenraad. Deze raad wordt samengesteld op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) cliëntengroepen in de maatschappij. De cliëntenraad vergadert 3 keer per jaar.

De Cliëntenraad van Ann-Zorg behartigt de belangen van al onze cliënten. De leden ontvangen zelf zorg van Ann-Zorg of hebben een familielid die zorg ontvangt. De cliëntenraad is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kunnen zij gericht advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Ann-Zorg. Door de Cliëntenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij cliënten leven.

De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten. U kunt contact opnemen met de cliëntenraad van Ann-Zorg als:

* Als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren

* Als u advies heeft voor het management

* Als u advies heeft over de kwaliteit van de zorg

Interesse in de cliëntenraad?

Voor interesse als deelnemer voor de cliëntenraad kunt u per post een brief schrijven naar: Cliëntenraad Ann-Zorg Snelliusweg 40-27 6827 DH Arnhem

Hoe kunt u ons bereiken? U kunt een mail sturen naar info@ann-zorg.nl t.a.v. Cliëntenraad of brief schrijven naar:

Snelliusweg 40-27 | 6827 DH Arnhem