Vanaf 1996 is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen van kracht. De Cliëntenraad is de medezeggenschap van de zorg- en dienstverlening, de enige die kan praten vanuit de ervaringen van cliënten zijn de cliënten. De Cliëntenraad is daardoor als het ware de stem van de cliënt. De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt.

Ann-Zorg heeft een eigen cliëntenraad. Deze raad wordt samengesteld op basis van werving en selectie vanuit verschillende (potentiële) cliëntengroepen in de maatschappij. De cliëntenraad vergadert 3 keer per jaar.

De Cliëntenraad van Ann-Zorg behartigt de belangen van al onze cliënten. De leden ontvangen zelf zorg van Ann-Zorg of hebben een familielid die zorg ontvangt. De cliëntenraad is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kunnen zij gericht advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Ann-Zorg. Door de Cliëntenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij cliënten leven.

De Cliëntenraad richt zich uitsluitend op het algemeen belang van cliënten. U kunt contact opnemen met de cliëntenraad van Ann-Zorg als:

* Als u suggesties heeft om de zorg te verbeteren

* Als u advies heeft voor het management

* Als u advies heeft over de kwaliteit van de zorg

Interesse in de cliëntenraad?

Voor interesse als deelnemer voor de cliëntenraad kunt u per post een brief schrijven naar: Cliëntenraad Ann-Zorg Snelliusweg 40-27 6827 DH Arnhem

Hoe kunt u ons bereiken? U kunt een mail sturen naar info@ann-zorg.nl t.a.v. Cliëntenraad of brief schrijven naar:

Snelliusweg 40-27 | 6827 DH Arnhem

Cliënttevredenheid Ann-zorg

Aandacht voor de cliënt staat centraal. Ann-Zorg vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de begeleiding die u van ons ontvangt. Hiervoor voert Ann-Zorg een cliënttevredenheidsonderzoek uit met behulp van een vragenlijst. Hierin wordt aan de cliënten die begeleiding ontvangen of hebben ontvangen o.a. naar hun mening gevraagd over:

 • Informatieverstrekking
 • Inspraak
 • Hulpverlener
 • Resultaten van de begeleiding
 • Overige vragen
 • Achtergrondgegevens

Tot slot wordt er aan de cliënt gevraagd om een rapportcijfer voor de algemene tevredenheid en om eventuele suggesties te doen. 

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een goede weerspiegeling van de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en hoe we dit met de hulp van cliënten kunnen blijven verbeteren. 

Cliënttevredenheidsonderzoek Ann-zorg 2019

Aan het onderzoek deden 20 respondenten mee. Deze groep gaf voor algemene tevredenheid een gemiddelde cijfer 7.

Belangrijkste verbeterpunt(en):

 • Nieuw bedrijfspand wat beter bereikbaar is. 
 • Mogelijkheden in beschikbare begeleidingsuren bespreken
 • Meer vrouwelijke begeleiders.

Het verslag voor 2019 is op te vragen via het contactformulier.

Cliënttevredenheidsonderzoek Ann-zorg 2020
Aan het onderzoek van 2020 deden 29 respondenten mee. Deze groep gaf voor algemene tevredenheid een gemiddelde cijfer 7,8.

 • Belangrijkste verbeterpunt voor de organisatie was om dagbesteding meer vorm te geven. 

Het verslag voor 2020 is op te vragen via het contactformulier.

Cliënttevredenheidsonderzoek Ann-zorg 2021

Aan het onderzoek van 2021 deden 17 respondenten mee. Deze groep gaf voor algemene tevredenheid een gemiddelde cijfer 8.

 • Belangrijkste verbeterpunt was het terugkerend verzoek om dagbesteding meer vorm te geven. Door corona is dit in 2020 en 2021 niet gelukt om actief mee aan de slag te gaan.

Het verslag voor 2021 is op te vragen via het contactformulier.

Clienttevredenheidsonderzoek Ann-zorg 2022

 • Dit onderzoek is nog niet afgerond.