Beschermingsbewind is een vrijwillige vorm van bewindvoering. Vrijwillig in de zin, dat het niet wordt opgelegd door de rechter. Het is echter vanuit Ann Zorg wel verplicht om openheid van zaken te geven in je financiën. Dit doen we om te voorkomen dat personen in diepe schulden terecht komen. Het weigeren van inzage in je financiën kan een reden zijn om de begeleiding bij Ann Zorg stop te zetten.

Samen met je mentor neem je wekelijks je financiën door, we ondersteunen je bij het treffen van betalingsregelingen, we staan garant op het moment dat er een beslaglegging dreigt en wij helpen je om bepaalde doelen te behalen, zoals het behalen van je rijbewijs.