Stichting Ann-zorg biedt huisvesting en begeleiding aan minderjarige en meerderjarig alleenstaande vluchtelingen (AMV) in Arnhem.

Deze minderjarige jongeren zijn zonder ouders en meestal zonder familie naar Nederland gevlucht. Alles is nieuw voor hen: de taal, de cultuur, de omgeving en ze hebben in hun jonge leven het nodige meegemaakt.
Ann-zorg heeft als doel om deze jongeren goede dagelijkse zorg te bieden en ze te begeleiden naar zelfstandigheid in de Nederlandse maatschappij.
Om dit te bereiken ontvangen de jongeren op de plek waar ze wonen, dagelijkse zorg en de nodige professionele begeleiding.
Het is de bedoeling dat de jongeren naar school gaan en hun plek gaan vinden in de Arnhemse samenleving. Ann-zorg beschikt over gespecialiseerd personeel die ook twee-talig zijn en zo de cultuur/achtergrond van de doelgroep goed begrijpen. Ann-Zorg BV. begeleidt niet alleen AMV’ers maar ook reguliere statushouders, hiermee proberen wij de integratie te bevorderen en hun te ondersteunen in de nieuwe obstakels in hun ”nieuwe” leven.